[1]
นาแพร่ด., เซะวิเศษส., and เอกวุฒิวงศาท., “STUDY ON FACTORS IN UNDERWEAR DESIGN FOR HEALTHY ELDERLY MEN”, J. IND. EDUC., vol. 15, no. 1, pp. 136-142, Apr. 2016.