มนตรีศรีส.; โสวจัสสตากุลท. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องสร้างงานแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. Journal of Industrial Education, v. 18, n. 2, p. 40-47, 25 Aug. 2019.