ดำรงเสถียรส. พลังจิตใต้สำนึก. Journal of Industrial Education, v. 15, n. 1, p. 6-11, 29 Apr. 2016.