ปิ่นเงิน อ.; ศรีอุทัย จ. METAPRAGMATIC AWARENESS OF THAI EFL LEARNERS. Journal of Industrial Education, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 191–198, 2016. Disponível em: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE/article/view/122718. Acesso em: 1 dec. 2022.