(1)
มนตรีศรีส.; โสวจัสสตากุลท. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องสร้างงานแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. J. IND. EDUC. 2019, 18, 40-47.