(1)
สุมาลัยก.; ศุภวราสุวัฒน์ป.; หมื่นสายญาติส. An E-Learning Lesson on Basic Indoor Electricity for Level 1 Indoor Electricians. J. IND. EDUC. 2019, 18, 188-196.