(1)
ปิ่นเงิน อ.; ศรีอุทัย จ. METAPRAGMATIC AWARENESS OF THAI EFL LEARNERS. J. IND. EDUC. 2016, 15, 191-198.