(1)
นาแพร่ด.; เซะวิเศษส.; เอกวุฒิวงศาท. STUDY ON FACTORS IN UNDERWEAR DESIGN FOR HEALTHY ELDERLY MEN. J. IND. EDUC. 2016, 15, 136-142.