[1]
มนตรีศรีส. and โสวจัสสตากุลท. 2019. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่องสร้างงานแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. Journal of Industrial Education. 18, 2 (Aug. 2019), 40-47.