[1]
ฟันเฟื่องฟูว., ศรีเหรัญบ. and เกิดธรรมช. 2014. Factor Analysis for Life Skills Development of Lower Secondary School Students. Journal of Industrial Education. 13, 3 (Dec. 2014), 83-90.