[1]
ดำรงเสถียรส. 2016. พลังจิตใต้สำนึก. Journal of Industrial Education. 15, 1 (Apr. 2016), 6-11.