[1]
ตั้งคุณานันต์ป. 2016. การศึกษาไทย: จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต. Journal of Industrial Education. 15, 1 (Apr. 2016), 1-5.