[1]
ปิ่นเงิน อ. and ศรีอุทัย จ. 2016. METAPRAGMATIC AWARENESS OF THAI EFL LEARNERS. Journal of Industrial Education. 15, 2 (Aug. 2016), 191–198.