[1]
นาแพร่ด., เซะวิเศษส. and เอกวุฒิวงศาท. 2016. STUDY ON FACTORS IN UNDERWEAR DESIGN FOR HEALTHY ELDERLY MEN. Journal of Industrial Education. 15, 1 (Apr. 2016), 136-142.