[1]
วิลาสมงคลชัย ธ., วิสาลสกล ท., and คุ้มผาติ ฉ., “THE BURIED PIPE LEAK DETECTION IN CASE OF LEAK OCCUR ON THE BRANCH LINE”, JEET, vol. 6, no. 1, pp. 54–61, Jul. 2019.