[1]
ก่อวุฒิกุลรังษี เ. and ดาปิน จ., “Reused of EVA Waste Rubber Soles Blended EPDM”, JEET, vol. 2, no. 1, pp. 17–22, Jul. 2015.