[1]
บริรักษ์สันติกุล ณ., มูลละคร อ., กระจ่างสังข์ ท., ศรีประภา ก., and ศรีธาราธิคุณ จ., “เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร บนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอน ชนิดเอ็นที่มีชั้นเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนเป็นชั้นด้านหลัง”, JEET, vol. 1, no. 1, pp. 28–33, Jul. 2014.