[1]
โลหะโรจน์วิเชียร น. and เที่ยงดาห์ อ., “A study of diesel engine combustion chamber adapted to use LPG as the main fuel”, JEET, vol. 3, no. 1, pp. 29–37, Jul. 2016.