[1]
พันโยธา ว. and ศรีปฐมสวัสดิ์ ก., “Pulp Quality Improvement for Ceiling Board Manufacturing by Taguchi Method”, JEET, vol. 3, no. 2, pp. 41–49, Jul. 2016.