[1]
เพชรลาที ก., กองสุวรรณ ร. ด. ศ., and ลีลาศรีสิริ ด. เ., “GUIDELINES OF VEIHCLE ROUTING PROBLEM BY HEURISTIC OF LUANGPRABANG CEMENT CO.LDT CASE STUDY”, JEET, vol. 3, no. 2, pp. 23–32, Jul. 2016.