[1]
นาคพันธ์ ก., ไชยนันทน์ ส., ขาวละออ ว., and ปานขลิบ ฐ., “Innovative Design Prototype Training Manikins of CPR Compression by Measuring Force Vector”, JEET, vol. 5, no. 1, pp. 21–27, Jul. 2018.