[1]
กีรติพรานนท์ ณ. and สุวรรณ ร., “Robot Navigation for PR Robot”, JEET, vol. 5, no. 1, pp. 12–20, Jul. 2018.