บริรักษ์สันติกุล ณ., มูลละคร อ., กระจ่างสังข์ ท., ศรีประภา ก. and ศรีธาราธิคุณ จ. (2014) “เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร บนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอน ชนิดเอ็นที่มีชั้นเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนเป็นชั้นด้านหลัง”, Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College, 1(1), pp. 28–33. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET/article/view/180967 (Accessed: 28 February 2024).