(1)
ก่อวุฒิกุลรังษี เ.; ดาปิน จ. Reused of EVA Waste Rubber Soles Blended EPDM. JEET 2015, 2, 17-22.