(1)
บริรักษ์สันติกุล ณ.; มูลละคร อ.; กระจ่างสังข์ ท.; ศรีประภา ก.; ศรีธาราธิคุณ จ. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร บนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอน ชนิดเอ็นที่มีชั้นเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนเป็นชั้นด้านหลัง. JEET 2014, 1, 28-33.