(1)
โลหะโรจน์วิเชียร น.; เที่ยงดาห์ อ. A Study of Diesel Engine Combustion Chamber Adapted to Use LPG As the Main Fuel. JEET 2016, 3, 29-37.