(1)
พันโยธา ว.; ศรีปฐมสวัสดิ์ ก. Pulp Quality Improvement for Ceiling Board Manufacturing by Taguchi Method. JEET 2016, 3, 41-49.