(1)
เพชรลาที ก.; กองสุวรรณ ร. ด. ศ.; ลีลาศรีสิริ ด. เ. GUIDELINES OF VEIHCLE ROUTING PROBLEM BY HEURISTIC OF LUANGPRABANG CEMENT CO.LDT CASE STUDY. JEET 2016, 3, 23-32.