(1)
กีรติพรานนท์ ณ.; สุวรรณ ร. Robot Navigation for PR Robot. JEET 2018, 5, 12-20.