[1]
บริรักษ์สันติกุล ณ., มูลละคร อ., กระจ่างสังข์ ท., ศรีประภา ก. and ศรีธาราธิคุณ จ. 2014. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโร บนฐานรองผลึกเดี่ยวซิลิคอน ชนิดเอ็นที่มีชั้นเอ็นอะมอร์ฟัสซิลิคอนเป็นชั้นด้านหลัง. Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College. 1, 1 (Jul. 2014), 28–33.