Return to Article Details ระบบแคปท์ช่าเสียงเชิงคำถามกับรูปแบบรหัสคำตอบสำหรับผู้พิการทางสายตา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy