Return to Article Details การพัฒนาระบบประเมินบุคลากรโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy